REGISTRERINGSVEILEDNING / DANSK VARMBLOD


Registreringen innebærer at hesten blir Dansk Varmblods, og får et Dansk Varmblods Hestepass. Hesten er like fullt å betrakte som Norskfødt.
Vedrørende Dansk Varmblods-registrering er det nedenfor skissert en veiledning.                     
(Kravene gjelder for eventuell full-registrering,-  Dvs Rødt Dansk Varmblods Pass med DV-logo)

 

 
 • KRAV TIL HINGSTEN:
  1)Hingsten må være avlsgodkjent av Dansk Varmblod. Oversikt over godkjente hingster er å finne på Dansk Varmblods HINGSTELISTE Mer info HER>>
  Hingster som ikke er oppført på listen, kan likevel godkjennes av Dansk Varmblod etter søknad. Du finner mer info HER>>


 • KRAV TIL HOPPEN:
  2)Hoppen må være innregistrert ved Stambokkontoret for Dansk Varmblod. Dette innebærer at hoppens orginale pass* må sendes til Stambokfører i Danmark : 
  Adresse: VIDENCENTRET FOR LANDBRUG. Agro Food Park 15. Skejby. 8200 Århus N. DANMARK
  *Passet skal være Avlspass (utstedt av avlsorganisasjon), og ikke sportspass (utstedt av rytterforbund) NB: Hopper med Dansk Varmblods pass kan se bort fra krav i pkt. 1. - da disse allerede er registrert i Databasen.

  3) Hoppen må være avlsgodkjent av Dansk Varmblod. Dette innebærer at hoppen må kåres i forbindelse med Dansk Varmblods kåringsarrangement for hopper. Se link for info om hoppekåring HER>>
  I Norge vil det avholdes Dansk Varmblods Hoppekåring 17/9-2011.


 • KRAV TIL HINGSTEHOLDER/SÆDIMPORTØR:
  4)Hingsteholder/sædimportør må elektronisk rapportere bedekningen til VIDENCENTRET FOR LANDBRUG i Danmark. Dette må skje senest 14dager etter bedekning,- ellers tilkommer tilleggsgebyr.


 • KRAV TIL OPPDRETTER:
  5)Innsending av FØLANMELDELSE.  På bakgrunn av bedekningsinnrapporteringen, vil hoppeeier innen kort tid motta en kvittering på rapporteringen samt et skjema som heter ” FØLANMELDELSE”. Skjema finnes HER>>
  Dette skjemaet må utfylles av hoppeeier når føllet er født, og returneres til VIDENCENTRET innen 40 dager etter følling.

  6)Innsending av BESIKTELSESSKEMA.  Etter at oppdretter har innsendt FØLANMELDELSE, vil VIDENCENTRET kunne utstede et ”BESIKTELSESSKEMA AF FØL”. NB: Besiktelsesskjema MÅ rekvireres av oppdretter selv. Dette skjemaet skal utfylles av veterinær, og danner grunnlaget for utstedelse av HESTEPASSET.

  I forbindelse med utfylling av ”BESIKTELSESSKEMA AF FØL” skal føllet mikrochipmerkes av veterinær. Mikrochip kan i forkant bestilles/rekvireres fra JJ HORSES. ( Vi har også et tilbud om mikrochipmerking i forbindelse med FØLLFESTIVALEN hvert år.) Samtidig med mikrochip-merkingen, skal det også tas hårprøve for DNA-analyse av føllet. Det påligger også krav til DNA-dokumentasjon for mordyret. Dersom det ikke foreligger DNA-profil på mordyret fra før, må det også tas hårprøve fra hoppa. Dette gjelder generelt norske hopper født før 1998 som ikke har registrerte avkom fra før. Oppdretter må da sørge for at analyse-resultat oversendes fra Norsk Hestesenter til VIDENCENTRET FOR LANDBRUG i Danmark. Følgende formular kan benyttes i denne sammenheng: Du finner det HER>>  Skjema sendes Norsk Hestesenter: registrering@nhest.no

  7)Krav til medlemskap i Dansk Varmblod. For å kunne delta på Dansk Varmblods arrangementer, herunder hoppekåring*, - kreves medlemskap i Dansk Varmblod.
  For innmelding: MEDLEM DV