Leder har ordet
Kjære DVNorge-medlem.

I løpet av vår korte 2-årige historie har vi kommet et godt stykke på vei.  Vi har bygget organisasjonen og fått alle grunnleggende elementer på plass for å kunne drive et skikkelig avls arbeide. Dere har nå tilgang på et komplett avls program og registreringssystem innenfor Dansk Varmblod. Dere har mulighet for registrering av føll i Dansk Varmblod. Dere har mulighet til føllbedømmelse, hoppekåring og forbesiktigelse av hingster.  I år får dere også mulighet for Einhetstest ( brukstest) for 4-åringer. Alle våre utstillinger gir videre mulighet til deltagelse på Eliteskue på Vilhelmsborg, hingstekåring og unghest championat i Herning. Vi har også mulighet til å bli tatt ut med hester til Elite auksjon i Danmark. Det er veldig ressurs-besparende at vi slipper å reise til Danmark for disse utstillingstilbudene, - og istedenfor får vi alt servert på sølvfat her hjemme. 

I år skal vi avholde stor utstillingshelg 22-24 august, - så merk av i kalenderen allerede nå!  Våre medlemmer har så langt ikke ligget på latsiden eller sovet i timen.  Strålende resultater har vi oppnådd siden oppstart av foreningen,- med blant annet gjeve titler fra Eliteskue i Danmark med 3 x  ”årets dressurbetonte føll”, 1 x ”årets dressurbetonte 2-års hoppe”, 1 x ” årets dressurbetonte hoppe”.  Våre medlemmer har også opplevd å få kåret hingst i Herning, og noen har fått solgt hester ved Eliteauksjon.  Jeg har ambisjon om at DVNorge skal bistå sine medlemmer til å være synlige utover Norges grenser. Dette er av stor betydning for markedsføring og salg av hester så vel i Norge som ut av Norge.

Vi har nylig avholdt vår 3dje generalforsamling.  Trine Stiansen og Tor Geir Ulstein takket for seg etter 2 år i styret, - og inn som nye styremedlemmer kom Nina Karstensen og Tormod Bakke Johnsen.  Jeg vil gjerne takke gamle styremedlemmer for god innsats, og samtidig ønske Nina og Tormod velkommen inn som nye styremedlemmer. Dette er tungvektere som møter til jobben med lang fartstid, solid kunnskap og masse erfaring. Jeg er utrolig glad for at Nina og Tormod har tid og anledning til å stille seg selv til disposisjon for DVNorge.  Sammen med eksisterende styremedlemmer Hanne Hertzberg, Unn Reierstad  og varamedlemmer Carina Ophus og Kjetil Skaugen ,- opplever jeg at dette er et ”dreamteam» som jeg som ” kaptein på skuta” bare kan drømme om å ha på laget.  Nå skal vi virkelig anstrenge oss for å lage gode tilbud til dere medlemmer.  

Vi har allerede avholdt vårt første styremøte, - og det var skikkelig ”popcorn” stemning med mange gode ideer og innspill. Vi fikk etablert en god arbeidsfordeling. Nå gjelder det bare å virkeliggjøre alle gode intensjoner i praksis!  Vårt hovedfokus er rettet mot gode avls arrangementer og aktiviteter for dere medlemmer. Bærebjelken i avlsarbeidet er å få hestene bedømt innenfor et organisert avlsprogram med kompetente dommere. Det er viktig at dere som utstillere har tillit til systemene, - og at dere opplever å bli tatt på alvor. De fleste av oss bruker så mye ressurser i hesteholdet at vi er nødt til å ha tillit og forutsigbarhet på dette området.  For deg som oppdretter er ditt avlsforbund en samarbeidspartner som skal kunne levere forutsigbare produkter og tjenester. Det være seg tjenester i form av pass, registrering, utstillingsaktivitet osv. Følg med på denne hjemmesiden for fortløpende nyhetsinfo.

Har dere spørsmål om DVNorge, aktivitetstilbud, medlemskap, DV-registrering etc. så nøl ikke med å ta kontakt med en av oss i styret. Vi vil forsøke å hjelpe med alle spørsmål på beste måte.  På gjensyn!

Lykke til med forestående føllinger, bedekninger og utstillingssesong!
Vennlig hilsen Ole Jørgen Jørgentvedt.