PÅSKEHILSEN

2 viktige begivenheter preger nyhetsbildet i dag, og dette har stor betydning for vårt arbeid i Dansk Varmblod Norge.

For det første:
Norsk Kåringslov:
Norge har en lovgivning som tilsier at avlshingster som skal være oppstallet og avle i Norge må ha norsk kåring. EU-/ EØS-bestemmelser tilsier at en hingst som er kåret i et EU/ EØS-land har automatisk godkjenning innenfor hele EU/ EØS-området, herunder Norge. Dette betyr at hingster med kåring fra et EU-land fritt og lovlig kan være oppstallet og brukes til avl i Norge.

Dette betyr ikke nødvendigvis at den enkelte avls organisasjon vil godkjenne alle EU-godkjente hingster til avls bruk innenfor sitt forbund, da dette står opp til det enkelte avls forbund å bestemme. Selv om et avls forbund ikke ønsker å godkjenne en hingst med utenlandsk kåring, - er det således likevel i juridisk forstand fullt lovlig å bruke den i henhold til gjeldene EU-rett.
Dansk Varmblod Norge har hele tiden ment at EU-bestemmelsene på dette området også må gjelde i Norge, og at gjeldene norsk kåringslov er ulovlig i henhold til gjeldene EU-rett. Vårt bestemte inntrykk er at norske myndigheter, Norsk hestesenter og norske avls organisasjoner har ”klamret” seg til særnorsk kåringslov på overtid. Vi mener motivasjonen for dette har vært å sikre egen kontroll, makt og monopolposisjon.
EU`s overvåkningsorgan ESA har nå mistet tålmodighet med norske myndigheters sendrektighet på dette området. Norge har nå fått ”kniven på strupen” og en 2 mnd frist til å forandre loven. Dersom så ikke skjer vil det få rettslige følger for Norge innenfor EU-rettssystemet.
Dansk Varmblod Norge hilser en forandring velkommen, og ser snarest særnorsk ”kåringslov” plassert på en historisk skraphaug ! La det være klinkende klart: Dansk Varmblod Norge er i særdeleshet opptatt av at alle hingster og hopper som benyttes i avl er kvalitetsvurdert og godkjent!  Dette er grunnleggende viktig. Vi er bare simpelthen uenig i at avls fremgang og næringsutvikling er bedre tjent med monopol enn konkurranse.
Enn videre.

For det andre:
Dansk Varmblod Norge har søkt om medlemskap i WBFSH - World Breeding Federation for Sport Horses. Vi er per 11-04-2014  innstilt som fullt medlem av et samlet styre og utøvende komite i WBFSH, - og vårt medlemskap vil etter planen ratifiseres ved WBFSH generalforsamling i Brasil til høsten.  Dette er av viktig betydning for vår forening, - og vi vil med dette få mulighet til deltagelse og innflytelse knyttet til avls fag og avls politikk i en internasjonal sammenheng. En praktisk konsekvens av dette for den enkelte DV-oppdretter i Norge vil også være prioritet knyttet til nominasjon og deltagelse ved Unghest- VM på norsk kvote. Arrangementet har fra WBFSH / FEI ambisjon om å mønstre de beste unghestene i verdenssammenheng, samtidig at de ulike landene skal prioritere å være representert av nasjonal oppdrettede hester med nasjonal eier/rytter. Med Dansk Varmblod Norge som nasjonal norsk stambok og WBFSH-medlem, gir dette Norges Rytterforbund et større volum ekvipasjer å velge ut fra i denne sammenheng.  DVNorge er godkjent som avls organisasjon innen EU/ EØS-området gjennom søsterorganisasjonen Dansk Varmblods godkjenning i Danmark. I henhold til EU-bestemmelser gjelder vår godkjenning automatisk i hele EU- / EØS-området, herunder Norge.                                                               

Helt til slutt:
Dansk Varmblod Norge ønsker alle nye medlemmer og støttespillere velkommen. Ønsker du å registrere ditt føll i Dansk Varmblod Norge? Se her (link til info) 
Ønsker du å kåre din hoppe i Dansk Varmblod Norge? Se her (link til info) 

Riktig god påske til alle!

For  Dansk Varmblod Norge
Ole Jørgen Jørgentvedt