KURS FOR 4 ÅRIGE RIDEHESTER TUNE RIDESENTER, ØSTFOLD 21. og 22.JUNI

DVNorge arrangerer KURS FOR 4 ÅRS HESTER i sprang og dressur. Kurset gir deltagerne mulighet for blant annet forberedelse til Egnethetstest som arrangeres 24. og 25. august samtidig med hoppekåring og bedømmelse av DV-registrerte føll. Deltagelse på Egnethetstest 2014 gir potensiell mulighet for uttak til Unghestchampionatet i Herning 2015. Kurset er for øvrig også åpent for 4 års hester som er registrert i andre forbund og som ikke skal delta på Egnethetstest.

Kurset vil inneholde både teori og en praktisk del med ridning. I tillegg er det planlagt mat og sosialt samvær for de som ønsker det lørdag kveld. Det er mulighet for ankomst og egenridning allerede på fredag.

Thomas D. Larsen fra Danmark vil være trener i dressur. Thomas er for tiden landslagstrener i dressur for junior og unge ryttere i Norge, og er en meget merittert konkurranserytter og trener. Tormod Bakke Johnsen vil være trener for sprang. Han har trenerutdannelse og lang erfaring som sprangrytter og trener. Tormod har også flere års erfaring med utdannelse av unghester, fremstilling av hingster til kåring og unghester til championater i Norge.

Kursavgift: kr. 1500,- pr. deltager/ekvipasje. Oppstalling kr. 1.100,- pr. hest. Kursavgift og oppstalling innbetales til DV Norges konto 1503.11.30511, merk betalingen med navn på rytter og hest.

Ytterligere informasjon og oppdatering om kurset vil bli annonsert på DV Norges hjemmeside www.dvnorge.no

For mer informasjon eller spørsmål, ta gjerne kontakt med Tormod Bakke Johnsen, mob. 48268814 eller epost: tormod@tobajo.no. Påmelding til Nina Karstensen på epost: nkarsten@online.no senest 1. juni.