SKJEMA FINNER DU HER:

 

TILLEGGSREGISTRERING

Bakgrunn:
Av hensyn til matsikkerhet, skal alle hester som befinner seg i Norge innrapporteres til nasjonalt hesteregister.
Hester som befinner seg i Norge og er førstegangsregistrert hos passutsteder i Norge, - er automatisk innrapportert i nasjonalt hesteregister.
Import- hester må tilleggsregistreres hos norsk godkjent passutsteder, for å kunne bli registrert i nasjonalt hesteregister.

Dansk Varmblod Norge tilleggsregistrerer hester av rasen varmblods ridehest.
Tilleggsregistrering av importert ridehest kan gjøres hos DVNorge– såfremt individet tilfredstiller kravene for stambokføring i avlsforbundet.

Tilleggsregistrering i DVNorge foregår ved å sende hestepasset + uttfylt skjema til stambokkontoret SEGES i Danmark. Link til skjema finner du >>HER

SEGES
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
Danmark

Mer info finnes >> HER
 
VELKOMMEN TIL HOPPEKÅRING - 2-års HOPPER -FØLLUTSTILLING WEEKEND 17.-18. AUGUST 2019.


Føllbedømmelse + eksteriørbedømmelse av hopper m/føll
TID: 17.08.2019
STED: JJ HORSES – HÅKON HÅKONSSENSVEI 291 ( tidl trøgstadveien 291)- 1850 MYSEN

Sadelkåring +eksteriørbedømmelse hopper u/føll + eksteriørbedømmelse 2-års hopper.
TID: 18.08.2019 . 
STED: ASKIM RIDESENTER- TRIPPESTADVEIEN 26-1814 ASKIMÅRSMØTE TORSDAG 08.08.2019

Herved innkalles til Generalforsamling i DVNorge torsdag 08.08.2019 kl 20.00
ASKIM RIDESENTER-TRIPPESTADVEIEN-1814 ASKIM

  Saksliste:
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Valg av 3 stemmetellere
3. Årsmelding 
4. Årsplan
5. Regnskap og budsjett (legges frem på årsmøtet)
6. Valg av styreleder
7. Valg av styremedlemmer og varamenn
8. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
9. Valg av revisor 
10. Valg av medlemmer til valgkomite
11. Kontingent
12. Eventuelt
Forslag som ønskes fremsatt under pkt. 12 i sakslisten må være styret skriftlig  i hende senest 7 dager før generalforsamlingen. 

VELKOMMEN!
Hilsen styret i DV Norge


NASJONALT HESTEREGISTER
 

I forbindelse med opprettelsen av Nasjonalt Hesteregister kan det ligge registrert Dansk Varmblod Norge hester som er døde. For at registeret skal gi et mest mulig riktig bilde av hestebestanden i Norge, er man avhengig av at dette er mest mulig oppdatert. Vi oppfordrer derfor hesteeiere til å melde fra om døde hester til hestedatabasen SEGES. Melding om dødsfall kan gjøres på skjema for tilleggsregistrering – ved å notere med påskrift nederst på skjema om dato for avlivning. Husk underskrift.
Skjema finner du <<HER


FORBESIKTIGELSE HINGSTER, 10. desember -18 

               

 

DVNORGE arrangerer forbesiktigelse for hingster mandag 10 desember kl 13.00

STED : LIHOLT GÅRD . Iddefjordsveien 814. 1765 HALDEN

 


ALL INFO OG PÅMELDING :http://varmblod.dk/DK/HINGSTE/Forbesigtigelse/Tilmelding%20til%20forbesigtigelse.aspx


HOPPEKÅRING, 10. desember -18 

 

DVNORGE arrangerer eksteriørkåring for hopper mandag 10 desember kl 10.00

STED: ASKIM RIDEKLUBB. TRIPPESTADVEIEN 26. 1814 ASKIM

PÅMELDING INNEN 1 DESEMBER . PRIS  1500,-
Påmeldingsskjema finner du >>HER
PÅMELDINGSSKJEMA SENDES TIL ojj@jjhorses.no

Generell info om hoppekåring i Dansk Varmblod finnes her : http://varmblod.dk/DK/HOPPER.aspx

 

 ÅRSMØTE LØRDAG 17.03.2018
Herved innkalles til Generalforsamling i DVNorge lørdag 17.03.2018 kl 11.00
Smaalenene hotell. Vammaveien 25. 1813 ASKIM 

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Valg av 3 stemmetellere
3. Årsmelding 
4. Årsplan
5. Regnskap og budsjett (legges frem på årsmøtet)
6. Valg av styreleder
7. Valg av styremedlemmer og varamenn
8. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
9. Valg av revisor
10. Valg av medlemmer til valgkomite
11. Kontingent
12. Eventuelt
Forslag som ønskes fremsatt under pkt. 12 i sakslisten må være styret skriftlig  i hende senest 7 dager før generalforsamlingen. 
Enkel servering.
VELKOMMEN!
Hilsen styret i DV NorgeNasjonalt sentralt hesteregister er nå i full drift.
Databasen er lokalisert til Norsk Hestesenter. Her kan du lese mer hva det nasjonale hesteregistret betyr for deg som hesteeier.
For deg som har norskfødt hest registrert i Dansk Varmblod Norge, skjer registreringen i sentralt  hesteregister automatisk.  Dansk Varmblod Norge er godkjent som passutstedene instans i Norge, og det er SEGES i Danmark som utsteder pass på vegne av DVNorge.

Dersom du kjøper/ importerer Dansk Varmblods hest til Norge, skal både eierskifte og permanent opphold i Norge meldes til SEGES på fastsatt skjema som du finner HER>>
Det er ikke nødvendig med innsendelse av pass for denne type tilleggsregistrering. Prisen på tjenesten er 150,- Dkr.


HOPPEKÅRING 2017
Askim Ridesenter, Askim 20.august.

Påmeldingskjema og info finner du HER >>


UNGHEST VM 2017

Gren Dato Sted
Sprang 21. – 24. september Zangersheide, Belgia
Dressur 3. – 6. august Ermelo, Nederland
Feltritt 19. – 22. oktober Le Lion d’Angers, Frankrike

De generelle kriterier for deltakelse i UH-VM 2017 finner du her


ÅRSMØTE ONSDAG 15.03.17

Herved innkalles til Generalforsamling i DVNorge onsdag 15/3  kl  19.00 
Gjeterud Gård – Gjeterudveien 37-Ridehuset – 1850 MYSEN


http://www.dvnorge.no/forb_dv.jpg
http://www.dvnorge.no/dvn.jpg

 

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Valg av 3 stemmetellere
3. Årsmelding 
4. Årsplan
5. Regnskap og budsjett (legges frem på årsmøtet)
6. Valg av styreleder
7. Valg av styremedlemmer og varamenn
8. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
9. Valg av revisor (ikke på valg).
10. Valg av medlemmer til valgkommite
11. Kontingent
12. Eventuelt
Forslag som ønskes fremsatt under pkt. 12 i sakslisten må være styret skriftlig  i hende senest 10 dager før generalforsamlingen. 
VELKOMMEN!
Hilsen styret i DV Norge


Dansk Varmblod Norge har nå offentlig godkjenning som stambokførende instans for dansk varmblods ridehest i Norge.

Godkjenningen er gitt av Mattilsynet. Se vedlegg.
Dansk Varmblod Norge er en av 10 godkjente passutstedere for hest i Norge , - og 1 av 2 godkjente for rasen varmblods ridehest.
Dansk Varmblod Norge er nå å betrakte som norsk nasjonal stambok for hester av rasen Dansk Varmblods.
Godkjenningen har stor betydning for videreutvikling av norsk ridehestavl - og sikrer myndighetene innsyn og kontroll med avlsarbeidet.
Dansk Varmblod Norge har felles avlsplan og stambok med moderorganisasjonen Dansk Varmblod i Danmark , - og avlsarbeid, registrering og passutstedelse kvalitetssikres gjennom en slik tilknytning.
Dansk Varmblod Norge oppfyller nå kriteriene for fullt medlemskap i WBFSH , - og har krav på prioritering i forbindelse med WBFSH`s arrangementer.
Herunder som deltager i forbindelse med nominasjon og uttakelse til Unghest-VM
Vedrørende bestemmeler om sentral hestedatabase med ikrafttreden 1/1 - 2017 , - vil identiske bestemmelser gjelde for Dansk Varmblod Norge-registrerte hester
som for øvrige norsk-registrerte hester i andre avlsforbund. Dansk Varmblod Norges database ( SEGES ) vil måtte linkes opp mot sentral norsk database.
Den enkelte oppdretter / eier av Dansk Varmblod Norge-registrert hest trenger ikke foreta seg noe. Ingen krav om individuell tilleggsregistrering for Stambokens hester.


 

HOPPEKÅRING 2016
Gjeterud Gård, Mysen 21.august.

Påmeldingskjema og info finner du HER >>


ÅRSMØTE LØRDAG 05.03.16
    

Herved innkalles til Generalforsamling i DVNorge lørdag 5/3  kl  14.00 
Quality Hotel Olavsgaard – Hvamstubben 11 – 2013 SKJETTEN

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Valg av 3 stemmetellere
3. Årsmelding
4. Årsplan
5. Regnskap og budsjett (legges frem på årsmøtet)
6. Valg av styreleder
7. Valg av styremedlemmer og varamenn
8. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
9. Valg av revisor (ikke på valg).
10. Valg av medlemmer til valgkommite
11. Kontingent
12. Eventuelt
Forslag som ønskes fremsatt under pkt. 12 i sakslisten må være styret skriftlig  i hende senest 10 dager før generalforsamlingen.
VELKOMMEN!
Hilsen styret i DV Norge


FORBESIKTIGELSE HINGSTER
/EKSTERIØRKÅRING HOPPER
   
 

Dansk Varmblod Norge har den 14.desember gjennomført forbesigtigelse av hingster og eksteriørkåring hopper. Det var 3 hingster til forbesigtigelse, og Tobajo Confringo f.2012 (e.Careme - Contango - Notaris) ble utatt til Herning. Vi gratulerer oppdretter og eier Emmeline Kristin Johnsen Ueland. I tillegg var det 8 hopper til eksteriørkåring hvor samtlige fikk kåring.

 

Tobajo Confringo
Foto: Mona Johnsen


HOPPEKÅRING MANDAG 14/12-2015

Kåret hoppe til JUL?
DVNORGE arrangerer Eksteriørkåring av hopper mandag 14/12
Sted :  Gjeterud Gård- Gjeterudveien 37 -1850 MYSEN

 

Tilbud til deg som ønsker en eksteriørvurdering av din avlshoppe,
og en nødvendighet for deg som ønsker registrering av føllet i Dansk Varmblod.
Dette er en ekstra kåringsmulighet i tillegg til vår ordinære hoppekåring i august.
Til alle som har bedekket i 2015, - vil kåring nå gi mulighet for registrering av neste
års føll i Dansk Varmblod Norge. Skal du bedekke i 2016, - er dette en super mulighet
til å få hoppa ferdigkåret/ vurdert i forkant.

Kåringsgebyr : 2100,-
Opprettelse / pass ( gjelder ikke danske hopper)          450-

Interesse /påmelding til Ole Jørgen Jørgentvedt. ojj@jjhorses.no  / 91867591 innen 1/12.


BEDEKNINGSTALL FOR DVNORGE 2015

Listen nedenfor viser foreløpige innrapporterte bedekninger til Dansk Varmblod for sesongen 2015. Det gjenstår fortsatt noe innrapportering, pga manglende kåring for noen bedekte hopper. Listen inneholder ikke bedekninger for norske hopper foretatt i Danmark.

 


Tobajo Picez 10
Sezuan 5
Furstenball 5
Grand Galaxy W  3
Kannan   3
Negro  3
Fursten-Look   2
Skovens Rafael  2
Cornet Obolensky  2
Diarado  2
Sir Donnerhall   1
Furst Romancier 1
Franklin  1
Don Deluxe  1
Vivaldi   1
Bordeaux  1
B.H. Don Olymbrio   1
B.H. St Schufro 1
B.H. Romanov 1
Luidam 1
Balou 1
   
Totalt 48 

FORBESIKTIGELSE  2015

AVHOLDES MANDAG 14/12 PÅ GJETERUD GÅRD - 1850 MYSEN

PÅMELDINGSFRIST INNEN 16/11 . ELEKTRONISK PÅMELDING HER

Godkjennelse ved Forbesiktigelse gir adgang til Hingstekåring i Herning mars / 2016.
Forbesiktigelsen er åpen for hingster fra alle Avlsforbund for ridehest.
Detaljer info vedrørende regler og prosedyrer finnes her Drizzel of Jazz
 

Suksess på Eliteskue !

DVNorge fikk ved årets Eliteskue i Dansk Varmblod 2 hopper medaljekåret !

GULLMEDALJE :
JJ FILIPPA 208333DW1203787   ( Furstenball / Davignon)
Hoppen fikk 10 i Helhetskarakter og 874 points på bruksprøven

Oppdretter : JJ HORSES
Eier  : Cecilie Schilbred

BRONSEMEDALJE:
DRIZZEL OF JAZZ 208333DW1202570  ( Blue Hors Don Olymbrio/ Don Crusador)
Hoppen fikk 9 i Helhetskarakter og 784 points på bruksprøven

Oppdretter / Eier : HERTZ HORSES  Vellykket Hoppekåring med 24 hopper til bedømmelse.  Arrangementet ble avholdt på Jørgentvedt og Gjeterud Gård søndag 23/8.


Noen føllhopper ble av praktiske årsaker bedømt i forbindelse med føllutstillingen på lørdag 22/8.
Kåringsregler i Dansk Varmblod tar hensyn til kåringshistorikk i morlinjen. Dette er et tiltak for å øke sikkerheten i avlsarbeidet.
Hopper med manglende avstamningsopplysninger / kåringsopplysninger i morlinjen vil dermed kunne plasseres i kåringssystemets Forregister , - selvom individet isolert sett har kvalitet til DS eller DH kåring.
Dersom kåringsresultater på mor/mormor  blir ervervet eller skaffet til veie på et senere tidspunkt , - vil avkommet automatisk oppgraderes i systemet.
Det er nå vært avholdt Dansk varmblods hoppekåring siden 2009 , - og totalt i perioden 2009-2015 er ca 250 norske hopper kåret.
Dette faktum er av enorm stor kvalitetsmessig betydning for det norske avlsarbeidet !

Resultater fra kåringen : 
RDH
Kat. nr. 658 Shelby Jazztime e. Skovens Rafael/Jazz/Raimondo
Kat. nr. 664 Gjeteruds Zeranda e. BH Zack/Figaro R/Schwadroneur
Kat. nr. 668 Razina B e. JJ Rayban/Westernhagen/Longhcamp
Kat. nr. 669 Petite Soleil e. Sir Donnerhall I/Temple Wind xx/Avanti
RDS
Kat. nr. 660 Hopina H. e. Zirocco Blue/Tangelo van de Zuuthoeve/Burggraaf
Kat. nr. 657 Santana e. Sir Savoy/Arogno/Bolero
Kat. nr. 670 Lertevang’s Lizett e. Sunset Hit/Carano/Looping
Kat. nr.656 Hit My Heart e. Sir Donnerhall/De Niro/Amiral
DH
Kat. nr. 651 Cara II Z e. Check-In/Calato
Kat. nr. 652 Engbergs Oh’Fiona e. Heartbeat/Omariner/Chamør
DS
Dragonens Achaia
Cava e. Cabrol Amicor
Kat. nr. 659 Fortuin van Soro e. Wynton/Gribaldi/Samber
Kat. nr. 663 Maybelline Gold e. Mr. Gold G/Don Frederico/Weltmeyer
Kat. nr. 666 Strandagergårds Ann-Noir e. De Noir/BH Soprano/Leandro
F1
Kat. nr. 654 Tobajo Pandora e. Tobajo Picez/Cicero van T&L/Napoleon
Kat. nr. 665 Zafari e. BH Zack/Sancisco/Davignon
Kat. nr. 653 Billy Bright e. Kannan/Any Time/Golden Slipper
F3
Kat. nr. 661 Flying Grace e. Heartbeat/Farewell/Duca di Busted
2-årshopper
Kat. nr. 609 JJ Bambina e. Bon Bravour/Swarovski/Davignon 8 i helhet
Kat. nr. 610 JJ Donna Summer e. BH Don Schufro/Sandro Hit/Donnerhall 7,5 i helhet
Kat. nr. 611 Zakatschia e. Overgaards Zacksu/Akatschi/Manstein 7 i helhet
Kat. nr. 612 La Vinita e. BH Zack/De Niro/Manstein 8 i helhet
Kat nr. 613 Watch Out Toftøje e. Scolari/Weltjunge 8 i helhet
Kåringingsregler i Dansk Varmblod medfører at hopper plasseres i forregister , dersom det er mangler kåring i morsleddene.foto:avlshest.no
 

FESTDAG MED FØLL 22/8.

Årets Føllfestival bød på godt vær , fantastisk stemning og mange riktig gode kvalitetsføll.
Ikke minst ble det riktig god uttelling for DVNorge-føllene.
I klassene for dressurbetonte hoppe- og hingste føll var samtlige 6 plasserte DV-registrerte føll , - og i klassene for sprangbetonte føll var vinner av hingsteklassen DV-registrert føll.
2 føll ble invitert til Dansk Varmblods Eliteskue .

RESULTATER FOR DV-FØLLENE:

Sprangbetonte hingsteføll :
Nr. 1. Kat nr. 11 Diadoctro Diamond e. Diarado/Indoctro
Eier/oppdretter: Martine Andrea Larsen

Dressurbetonte hoppeføll:
Nr. 1. Kat. nr. 15 Piaffs Choice e. BH First Choice/De Noir ( UTTATT TIL ELITESKUE)
Eier/oppdretter: Silje Eftang

Nr. 2. Kat. nr. 19 Fifth Sense e. For Romance/Sandro Hit
Eier/oppdretter: Charlotte Berg-Jacobsen

Nr. 3. Kat. nr. 23 Triumph De Senza e. Sezuan/Sir Donnerhall
Eier/oppdretter: Jonas Elvebakk og Lars Lindø

Dressurbetonte hingsteføll:
Nr. 1 Kat. nr. 34 JJ Szen e. Sezuan/BH Don Romantic ( UTTATT TIL ELITESKUE)
Eier: Leslie Waterman Oppdretter: JJ Horses

Nr. 2 Kat. nr. 32 Al Pacino e. Sezuan/BH Future Cup
Eier/oppdretter: Tara Lie

Nr. 3. Kat. nr. 29 JJ Nexpresso e. Negro/BH Romanov
Eier: Leslie Waterman Oppdretter: JJ Horses


 

Katalog for hoppekåring 2015 finner du HER>>

 


DV Hoppekåring 2015

 

Dansk Varmblod Norge ønsker igjen velkommen til hoppekåring, egnethetstest, samt bedømmelse av 2 års hopper 23. august 2015 på Jørgentvedt Gård, Mysen
Mer info og skjema finner her

Tilbudet er åpent for alle, og spesielt beregnet på oppdrettere som har ukårede DV-hopper. For registrering av føll er det krav om kåring av mordyret.

OBS! Hopper som kun skal eksteriørkåres, og har føll påmeldt til Føllfestivalen, kan vises der den 22.august. Kryss av for dette i påmeldingsskjemaet.
 

Påmelding sendes sekretær i DV Norge: Unn Reierstad, Reierstad Nordre, Vettalsveien 125, 2040 Kløfta.
post@avlsinspirasjon.no , tlf. 95755692.


Årsberetning 2014

SISTE NYHETER

 • INFO OM TILLEGGSREGISTRERING
 • VELKOMMEN TIL HOPPEKÅRING -
  2-års HOPPER -FØLLUTSTILLING WEEKEND 17.-18. AUGUST 2019

 • ÅRSMØTE TORSDAG 08.08.2019
 • NASJONALT HESTEREGISTER
 • FORBESIKTIGELSE HINGSTER, 10.12 .18
 • HOPPEKÅRING,
  10. desember -18

 • ÅRSMØTE
  17.MARS 2018

 • Nasjonalt sentralt hesteregister
 • HOPPEKÅRING 2017
 • UNGHEST VM 2017
 • ÅRSMØTE
  15.MARS 2017

 • DV NORGE ER GODKJENT SOM STAMBOKFØRENDE INSTANS I NORGE
 • HOPPEKÅRING
  21.AUGUST 2016!

 • ÅRSMØTE
  05.MARS 2016

 • HOPPEKÅRING
  14.DESEMBER 2015!

 • BEDEKNNGSTALL 2015
 • FORBESIKTIGELSE  2015
 • SUKSESS PÅ ELITESKUE, VILHELMSBORG
 • RESULTATER HOPPEKÅRING
  DV NORGE 2015

 • RESULTATER FOR DV-FØLLENE PÅ FØLLFESTIVALEN 2015
 • KATALOG HOPPEKÅRING 2015

Seminar og årsmøte lørdag 21/2-2014.

DVNorge inviterer i samarbeid med JJ HORSES  til avlsseminar med Ib Kirk - Katrinelund og Ole Jørgen Jørgentvedt .  Seminaret avholdes lørdag 21/2 i tidsrommet  12.00-16.00 på Smaalene Hotel - Vammaveien 25 - 1813 Askim.  Ole Jørgen Jørgentvedt vil fortelle om tjenestetilbud ved JJ HORSES Avlsstasjon, - og Ib Kirk vil fortelle fra Katrinelund hingstestasjon i Danmark.  Seminaret er gratis, - men pga bevertningen ønsker vi din påmelding innen 15/2 til ojj@jjhorses.no                                       

Alle hjertelig velkommen !


Umiddelbart etter seminaret vil DVNorge avholde sitt årsmøte.  Møtet er åpent for DVNorge medlemmer. Se nedenfor for innkalling og saksliste:
Herved innkalles til Generalforsamling i DVNorge lørdag 21/2 kl  16.00 på Smaalene Hotel Askim
Saksliste:
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Valg av 3 stemmetellere
3. Årsmelding
4. Årsplan
5. Regnskap og budsjett (legges frem på årsmøtet)
6. Valg av styreleder
7. Valg av styremedlemmer og varamenn
8. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
9. Valg av revisor (ikke på valg).
10. Valg av medlemmer til valgkommite
11. Kontingent
12. Eventuelt

Forslag som ønskes fremsatt under pkt. 12 i sakslisten må være styret i hende senest 10 dager før generalforsamlingen.
VELKOMMEN!

Hilsen styret i DV Norge


 

2014  Bedekningstall for DVNorge.

Vi ser en økende interesse for DV-avl i Norge , - og årets bedekningstall er gledelig i så måte.
Totalt 51 bedekninger . Tallmaterialet refererer seg til DV-bedekninger på hopper i Norge.
Bedekningene er i hovedsak allerede innrapportert til Stambokfører, eller vil bli innrapportert etter neste års DV- kåring av hoppa.
Tallene omfatter ikke norske hopper som har vært til bedekning i Danmark.
I tabellen som du finner HER>> er det en oversikt over hvilke hingster som er benyttet av DVNorge-avlere i 2014.


 

FORBESIKTIGELSE AV HINGSTER

Har du hingst du ønsker å få vurdert for evenetuell hingstekåring ? 15. desember avholder DV Norge forbesiktigelse for  hingster. Påmelding skjer elektronisk  på www.varmblod.dk  under fanen hingster. Frist for påmelding er 17. november.
Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Ole Jørgen Jørgenstvedt, mail: ojj@jjhorses.no.


 


Det var en vellykket hoppekåring på Askim hvor totalt 24 hester møtte til bedømming. To hester ble ved Egnethetstesten uttatt til unghestchampionatet i Herning i 2015. Det var i dressur katalognr. 941 Sandbæks Rio El  med totalt 860 poeng  og katalog nr.936 Radina med totalt 800p. Katalog nr. 925 Engerupgaards Distrisha møtte til sadelkåring i sprang og oppnådde RDH med 825 poeng. Hun ble invitert til Eliteskuet hvor invitasjonen er gyldig i 2 år. Hun kan således møte i 2016.

RESULTATER OG BILDER FINNER DU HER>>
  Katalogen for Hoppekåringen er lagt ut. Last den ned her

 

Dansk Varmblod Norge ønsker velkommen til hoppekåring, egnethetstest samt bedømmelse av 2 års hopper 24. august 2014 på Askim Ridesenter, 1814 Askim i Østfold.
Mer info og skjema finner her

Tilbudet er åpent for alle, og spesielt beregnet på oppdrettere som har ukårede DV-hopper. For registrering av føll er det krav om kåring av mordyret.

OBS! Hopper som kun skal eksteriørkåres, og har føll påmeldt til Føllfestivalen 23.august, kan vises der etter avtale.
 

Påmelding sendes sekretær i DV Norge : Unn Reierstad, Reierstad Nordre, Vettalsveien 125, 2040 Kløfta.

post@avlsinspirasjon.no , tlf. 95755692.

 

KURS FOR 4 ÅRIGE RIDEHESTER TUNE RIDESENTER, ØSTFOLD 21. og 22.JUNI

DVNorge arrangerer KURS FOR 4 ÅRS HESTER i sprang og dressur.

Kurset vil inneholde både teori og en praktisk del med ridning. I tillegg er det planlagt mat og sosialt samvær for de som ønsker det lørdag kveld. Det er mulighet for ankomst og egenridning allerede på fredag.

MER INFO FINNER DU HER>>


 

PÅSKEHILSEN
2 viktige begivenheter preger nyhetsbildet i dag, og dette har stor betydning for vårt arbeid i Dansk Varmblod Norge.


 

Vet du hva som er hva når det gjelder DVs kåringssystem? Ved å følge linken kan du få god informasjon om hoppekåring  og hvilke muligheter du har. Link HER>>


 

De norske flagget har virkelig vaiet i Herning i år


 

Leder har ordet


 

Årsmøtet i DV Norge ble avholdt  den 26. januar på Olavsgaard Hotell, Skjetten.  

Ole Jørgen Jørgenstvedt ble gjenvalgt som styreleder for nye 2 år. Ytterligere to styremedlemmer var på valg og her ble Nina Karstensen og Tormod Bakke Johnsen valgt for 2 år.

Det nye styret ser da slik ut : Styreleder Ole Jørgen Jørgenstvedt, styremedlemmene Unn Reierstad,  Nina Karstensen, Tormod Bakke Johnsen, Hanne Hertzberg og vararepresentantene Carina R. Opus og Kjetil Skaugen. Det nye styret vil konstituere seg på førstkommende styremøte.

Referat fra årsmøtet vil bli lagt ut når protokollen er undertegnet.  


Herved innkalles til Generalforsamling i DV Norge søndag den 26.januar kl
16.00 - 17.00 på Quality Hotel Olavsgaard.

Generalforsamlingen avvikles altså ifbm vårt seminar i vurdering av ridehestens egenskaper. Vedlagt en reminder på dette, det er fortsatt anledning til å melde seg på seminaret (se agenda nedenfor), vi er åpne for etteranmelding.

Saksliste:

1.            Valg av ordstyrer og referent
2.            Valg av 3 stemmetellere
3.            Årsmelding finnes HER>>
4.            Årsplan
5.            Regnskap og budsjett (legges frem på årsmøtet)
6.            Valg av styreleder
På valg: Ole Jørgen Jørgentvedt
7.            Valg av styremedlemmer og varamenn
På valg: Trine Stiansen og Tor Geir Ulstein samt varamenn: Carina Ophus og Kjetil Skaugen.
8.            Valg av to representanter til å underskrive protokollen
9.            Valg av revisor (ikke på valg).
10.          Valg av medlemmer til valgkommite
Det skal velges ett nytt medlem.
11.          Kontingent
12.          Eventuelt

Forslag som ønskes fremsatt under pkt. 12 i sakslisten må være styret i hende senest 10 dager før generalforsamlingen.

VELKOMMEN!

Hilsen styret i DV Norge

 

Agenda seminar:

Kl. 10.00               Sterke europeiske hingstelinjer v/medlem av DVs
avlsledelse Poul Graugaard
Kl. 11.30               Kaffepause
Kl. 11.40               Mer om hingstelinjer og avlsrådgivning
Kl. 12.00               Linjært bedømmelsessystem
Kl. 13.00               Lunsj
Kl. 13.30               Hestens bevegelse og funksjon v/ berider/dommer
Bjarne Nielsen
Kl. 14.50               Kaffepause
Kl. 15.00               Mer om hestens bevegelse og funksjon
Kl. 16.00               SluttJJ Schufro-Dream
 

Forbesiktigelse 2014

Under Dansk Varmblods forbesiktigelser ble 2 norskeide hingster uttatt til hingstekåringen i Herning.

På Vilhelmsborg  lørdag 4. januar ble foredlerhingsten  katalog nr. 230 uttatt. Hingsten er  JJ Schufro-Dream etter Blue Hors Don Schufro mf.  Secret Destination XX, mmf Globe XX. Oppdretter er Tea Jensen,Svenstrup, Danmark, eier er JJ Horses, Mysen.

I Askim 6. januar ble det uttatt en hingst. Dette var katalog nr. 360 Solbakkens Dragonheart etter Heartbeat, mf. Carolus I, mmf Calvados . Oppdretter er Nina Paulsen, Sellebakk, eier er Tobajo Sportshorses/ Elle Hesteustyr, Halden.

Vi gleder oss til å se hingstene i Herning.


  Katalog Forbesiktigelse 2014 finner du HER>>>

  DV NORGE INVITERER TIL SEMINAR FOR OPPDRETTERE
OG RYTTERE SØNDAG 26. JANUAR 2014

Mer info finner du HER>>

 

Hold av helgen 23-24 august 2014  !

Dansk Varmblod Norge avholder  Føllutstilling , Hoppekåring og Egnethedstest denne helgen.

I forbindelse med Føllfestivalen avholder DVNorge føllbedømmelse for alle DV-registrerte føll , - med mulighet for uttak til Eliteskue og Eliteføl- auksjon i Danmark.  Likeledes avholdes hoppekåring, - med mulighet for uttak til Eliteskue for DV-registrerte hopper. Hoppekåringen i Norge er åpen for alle oppdrettere som ønsker DV-kåring på sin hoppe, - uavhenging om hoppen er førstegangsregistrert i et annet avlsforbund.

For første gang i 2014 arrangerer  DVNorge også kvalitetsbedømmelse av 4-åringer. Dette arrangementet betegnes " Egnethedstest " , - og er åpen for alle 4 års hester som er registrert i Dansk Varmblod. Testen er utelukkende en bruksvurdering, - og hesten blir bedømt i sprang og/eller dressur etter eiers ønske. Ingen eksteriørbedømmelse eller veterinærbedømmelse. Deltagelse på Egnetstest i 2014 gir potensiell mulighet for uttak til Unghestchampionatet i Herning i 2015.
Mer info om Egnethedstesten er å finne på www.varmblod.dk

Om kapasiteten tillater det , vil Egnetstesten også være åpen for deltagelse av hester fra andre Avlsforbund.
Disse vil isåfall ikke kunne bli uttatt til Championatsfinale i Herning.


 

Forbesiktelse for hingster mandag 6/1-2014 kl 10.00

For andre år på rad avholder vi forbesiktigelse av hingster til kåring i Herning i mars / 2014. Arrangementet avholdes på Askim Hestesportsenter, Trippestadveien 26. 1814 ASKIM.
Ordinær påmeldingsfrist var 25/11 , - og det er sålangt meldt 5 unghingster til besiktigelsen.
Ved forrige forbesiktigelse ble 3 unghingster uttatt til Herning.

Det er fortsatt anledning til å melde hingst , og tilmeldingen gjøres elektronisk på www.varmblod.dk
Det vil også være anledning til å få fremstilt hingst med eksisterende kåring fra andre avlsforbund, - med tanke på vurdering av kåringsmulighet i Dansk Varmblod. Avtale om dette gjøres på mail til ojj@jjhorses.no eller tlf 91867591. Pris per hingst er 500,-
I tillegg kommer eventuell  oppstalling med kr. 500,-.

 

 

Norskeid DV-hingst kåret i Oldenburg.

JJ Rockas Langholt ( Rock Forever / Welt Hit II ) født 2011, - oppnådde kåring i tyske Oldenburg forbund ved avlsforbundet årlige arrangement i Vechta. Hingsten ble i denne forbindelse solgt til Landgestuet Moritzburg i Sachsen / Tyskland , - der hingsten i fremtiden skal stå til avlstjeneste.
JJ Rockas Langholt er oppdrettet av Ole Magnus Jensen og Bente Graasbøll og eier var JJ Horses.

 

 

Katalogen for hoppekåringen 2013 finner du >>HER

Tidsskjema Jørgentvedt Gård 31.aug >>HER
Tidsskjema Hoel Gård 01.sept >>HER

 

 

 

Dansk Varmblod Norge ønsker velkommen til HOPPEKÅRING / bedømmelse av 2-års hopper.
Askim 1.september 2013!

Mer info og skjema for påmelding finnes >>HER

Tilbudet er åpent for alle, men spesielt beregnet på oppdrettere som har ukårede DV-hopper eller andre som ønsker fremtidig føllregistrering i Dansk Varmblod.
For registrering av føll i Dansk Varmblod er det krav om kåringen av mordyret.

Det er mulighet for eksteriørkåring av hopper m/føll under Føllfestivalen, 31.august!

Påmeldingsfrist 20. juli 2013   Påmelding sendes til
sekretær i DV Norge: Unn Reierstad,
Reierstad Nordre, 2040 Kløfta
post@dvnorge.no
tlf: 95755692
 

 

Dansk Varmblods hoppekåring på Vestlandet  tirsdag 26/2-13.

DVNorge arrangerer privat hoppekåring hos Equito AS / Soma Rideklubb i Sandnesveien 194 - 4312 SANDNES.
Det blir avholdt eksteriør kåring for hopper 3 år og eldre. Tilbudet er åpent for alle, men spesielt beregnet på oppdrettere som har ukårede DV-hopper eller andre som ønsker fremtidig føllregistrering i Dansk Varmblod.
For registrering av føll i Dansk Varmblod er det krav om kåringen av mordyret.

For påmelding ( frist 24/2-13 ) :
-Eier må være medlem av Dansk Varmblod DV sine sider >>
- Fyll ut påmeldingsskjema finnes >> HER
- betal kåringsgebyr

NB : husk å medbringe orginalt PASS på kåringsdagen. Alle påmeldte for nærmere beskjed om tidspunkt og praktiske forhold.
For ytterligere spørsmål : ta kontakt med Unn Reierstad 95755692 eller Ole Jørgen Jørgentvedt 91867591
Er det andre oppdrettere i Norge som ønsker DV hoppekåring i sin region , - er det bare å ta kontakt med DVNorge. Vi tilrettelegger et tilbud der du bor.

Påmeldingsfrist 24.februar 2013   Påmelding sendes til
sekretær i DV Norge: Unn Reierstad,
Reierstad Nordre, 2040 Kløfta
post@dvnorge.no
tlf: 95755692 

 

Innkalling til Generalforsamling i DV Norge
26.januar 2013 kl 16.30 på Drammen Ridesenter

Generalforsamlingen avvikles altså ifbm vårt seminar i vurdering av ridehestens egenskaper. Vedlagt en reminder på dette, det er fortsatt anledning til å melde seg på seminaret, vi er åpne for etteranmelding.

Det vil bli middag kl 18.00, umiddelbart etter generalforsamlingen, for DVNs medlemmer og kursdeltagerne. Det vil være hyggelig om dere vil delta på middagen.

Saksliste:

1.   Valg av ordstyrer og referent
2.   Valg av 3 stemmetellere
3.   Årsmelding
4.   Årsplan
5.   Regnskap og budsjett
6.   Valg av styreleder (ikke på valg i år)
7.   Valg av styremedlemmer og varamenn. På valg: Unn Reierstad og Hanne Hertzberg samt varamenn: Nils Jamne og Kjetil Skaugen
8.   Valg av to representanter til å underskrive protokollen
9.   Valg av revisor (ikke på valg).
10.   Valg av medlemmer til valgkommite. På valg: Knut Erik Halvorsen
11.   Kontingent
12.   Eventuelt

Forslag som ønskes fremsatt under pkt. 12 i sakslisten må være styret i hende senest 10 dager før generalforsamlingen.

VELKOMMEN!

Hilsen styret i DV Norge


 

 

VELLYKKET FORBESIKTIGELSE.

I alt 7 hingster ble fremstilt til forbesiktigelse på Hol Gård /Askim 7.januar 2013.
Det var høy kvalitet på fremviste unghingster, og alle utstillerne presenterte velforberedte hingsteaspiranter.
Etter avsluttet presentasjon  kunne kåringskommisjonen dele ut 3 biletter til hingstekåring i Herning / mars 2013.

Se bilder HER>>

 

 

INVITASJON TIL AVLSSEMINAR

DV Norge inviterer til seminar med Poul Graugaard, 26.-27.januar 2013 - vurdering av ridehestens egenskaper.

Seminaret består av en kort teoretisk innføring, før det blir praktisk vurdering av varmblods ridehester av ulik kvalitet i gangarter og sprang.
Det vil bli lagt opp til spørsmål og diskusjon under og mellom leksjonene.

Påmeldingsfrist 10.januar

Mer info finner du HER>>

  

FANTASTISK RESULTAT FOR DVNorge  I DANMARK.
Ved Eliteskuet i Dansk Varmblod på Vilhelmsborg deltok DVNorge medlemmer med hester til start, og deltagelsen endte med hele 3 gjeve priser til vår nyoppstartede norske DV-forening:

Årets dressurbetonte 2-års hoppe 2012
STIGMA. 
Eier Hanne Hertzberg. Oppdretter Lena Nystrøm.
F : TAILORMADE TEMPTATION. MF SANDRO HIT

Årets dressurbetonede hoppeføll 2012
JJ FILIPPA 208333DW1203787
Eier og oppdretter: JJ Horses  
F: FÜRSTENBALL DVH 1021 MF: DAVIGNON I DVH 554

Årets dressurbetonede hingsteføll 2012
TAILORMADE ATTRACTION 208333201202913
Eier og oppdretter: Tailormade Horses
F:TAILORMADE ATTENTION DVH 1076 MF: SAN REMO DE433330557101

 

 

Resultater fra DV-hoppekåring 2012 finnes HER>>

Katalalogen for DV-hoppekåring kan du laste ned HER>>

Tidsskjema kan lastes HER>>

 

 

SUKSESS FOR DV REGISTRERTE FØLL UNDER FØLLFESTIVALEN 25. August 2012

Føllfestivalen er et arrangement åpent for alle føll uavhengig av stambok og arrangør er  Bråten Gård v/ Nina Karstensen og JJ Horses. 
Totalt 65 føll var påmeldt og  av disse var 22 registrert i DV.  I klassen for sprangføll var 10 DV- føll tilmeldt og i klassen for dressurbetonte føll var 12 DV-føll tilmeldt.

De norske DV føllene hevdet seg godt da hele 4 av 6 føll  gikk videre til finalen i klassen for dressurbetonte . Disse føllene var :  Kat.nr. 35 JJ Filippa etter Fürstenball,mf Davignon, oppdretter og eier JJ Horses, kat.nr. 37 Hailey B etter Blue Hors Hotline,mf Wetsernhagen oppdretter og eier Ida Cecilie Brynildsrud, kat nr. 58 Tailormade Z etter Blue Hors Zack, mf Bøgelys Camaro, oppdretter og eier Tailormade Horses, kat.nr. 61 Mocca etter Blue Hors Don Olymbrio, mf Limelight, eier Kristin Holm.

Dommerne valgte til slutt ut 3 kandidater til den endelige opprangeringen og her gikk hoppeføllet kat.nr. 37 Hailey B på fløyen. Opprangert som nummer to ble JJ Fillippa.
Begge disse føllene ble invitert til Eliteskuet på Vilhelmsborg. DV Norge har fått beskjed om at begge føll er meldt til Eliteskuet og møter på Vilhelmsborg ( 7. – 10.september) til dyst med de danskfødte føllene om tittelen årets dressurbetonte hoppe og hingsteføll 2012. Vi ønsker begge eierne lykke til og håper igjen at de norske føllene kan bite godt fra seg. 

I klassen for sprangbetonte føll gikk kat.nr. 14 Dark Design etter Favoritt Ask/Åtoftens Walit, oppdretter og eier Gunn Helen Gunnengen videre til finalen. Dark Design ble opprangert som nr. 3 i finalen og mottok mye ros fra dommerne.

 

 

Nå har du mulighet til å få en rådgivende bedømmelse av unghingsten din – uansett hvilket avlsforbund den er registrert i.

I forbindelse med hoppekåringen som Dansk Varmblod Norge arrangerer den 2. september, tilbys det også en rådgivende bedømmelse av hingster på 1,2 og 3 år lørdag 1. september. Avlsledelsen, ved Ole From Christensen og Claus Hansen, vil stå for bedømmelsen. Er du medlem av Dansk Varmblod er denne bedømmelsen gratis, mens ikke-medlemmer betaler kr 400. Påmelding skjer til Ole Jørgen Jørgentvedt (ojj@jjhorses.no) eller Hanne Hertzber (hanne.hertzberg@expolight.no).

 

 

Hoppekåring Hoel Gård 2. september 2012

Ved DV Norges arrangement på Hoel Gård i Askim, søndag 2. september, er det meldt 26 hopper til kåring, det er fortsatt mulig å etteranmelde om man er rask. Det er eksteriørkåring, sadelkåring samt bedømmelse av 2-årshopper

Foreningen planlegger også desentraliserte hjemmekåringer i løpet av høsten, og foreløpig er det planlagt en kåring i Stavanger. Dersom oppdrettere i andre deler av landet ønsker å kåre sine hopper i Dansk Varmblod, oppfordres de til å ta kontakt med styret i DV Norge.
 

 

Norskeid DV-hoppe uttatt til Eliteskuet på Vilhelmsborg 2012!
Stigma e. Tailormade Temptation/Sandro Hit/Master ble beste 2 års hoppe under DVs regionskue i Viborg. Hun ble belønnet med bl.a. 9,9,8 i bevegelse og ble uttatt til Eliteskuet på Vilhelmsborg. Hoppen er helsøster til Tight Junction  som ble solgt under auksjonen i Oldenburg i høst for 800.000 Euro. Hoppen er oppdrettet av Lena Nyström, Genarp, Sverige og eies av Hanne Hertzberg.   

 

HVA ER DANSK VARMBLOD NORGE?
DVN er en selvstendig forening med tilknytning til avlsforbundet Dansk Varmblod (DV) i Danmark. Dette innebærer, at DVN er organisatorisk selvstendig, men med felles stambok og avlsprogram som DV. Medlemskapet er åpent for alle, men betinger et grunnleggende medlemskap i Dansk Varmblod.
DVN`s arbeid skjer i henhold til DV’s avlsplan, virksomhetsplan, regler og vedtekter. DVN er en avlsforening, hvis formål er å bidra til rasjonell og systematisk avl av ridehester, og DVN`s aktivitet er således i henhold til Dansk Varmblods målsetning og strategi.

Det vil bli avholdt aktiviteter og arrangementer i Norge. All utstillingsaktivitet skjer i henhold til DVs avlsplan.

 

  DANSK VARMBLOD HOPPEKÅRING 2012
Datoen for Dansk Varmblod hoppekåring og bedømmelse av 2-års hopper i Norge er 2. september 2012, på Hoel Gård i Askim. Påmeldingsfrist 20.juli. Mer info her >>
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
BEDØMMELSE